Effekten av ulike parkeringsordninger er nå oppsummert.

Byvekstavtaler er et viktig virkemiddel for å få til en mer miljø- og klimavennlig utvikling i våre største byområder. Tiltakskatalogen har forsøkt å tallfeste effektene av ulike tiltak slik at denne kunnskapen kan brukes i byutredningene som skal lages.

Populære temaer