Redaktør: Transportøkonomisk institutt

Oppslagsverk om transport, miljø og klima

Transportsektoren er en stor bidragsyter til miljø- og klimaproblemer. Sektoren har også store problemer med å redusere utslippene i henhold til målene. Tiltakskatalog.no gir oversikt over en rekke miljø- og klimatiltak som kan benyttes for å begrense negative virkninger av vegtrafikken i byer og tettsteder.

Tiltaksbeskrivelsene er basert på forskning, og oppdateres med jevne mellomrom. I katalogen finner du også linker til andre miljø- og transportrelaterte informasjonskilder (miljøfakta, lovverk, forskningsinstitusjoner med mer).

Startside - Quiz-1.jpg
Tiltakskatalog.no har laget en mytequis om transport og miljø. Test deg selv (8 spørsmål).

Tiltakskatalog.no et samarbeid mellom de viktigste forskningsmiljøene på feltet og Statens vegvesen. Transportøkonomisk institutt har redaktøransvaret. Statens vegvesener den største finansielle bidragsyteren.

Mange av tiltakene i katalogen gjelder persontransport. I 2015 skal vi også sette fokus på godstransporten. To av de nye tiltakene beskriver hvordan en kan flytte grensekryssende godstransport fra veg til bane (Økte kjøreavgifter for grensekryssende lastebiltransport og Økobonusordning for de som klarer å flytte gods fra veg til bane).

Et annet satsingsområde i 2015 er kollektivtransport. På dette feltet skal tiltakskatalogen brukes som pensum på et mastergradsstudium ved NTNU. Den gjennomgås nå for oppdatering og utvikling av tiltak som mangler.

Vi vil i 2015 også arbeide med å forbedre funksjonaliteten, både når det gjelder struktur og søkemuligheter. For å gjøre nettstedet bedre er vi avhengig av tilbakemelding deg som bruker katalogen. Send en tilbakemelding til ha@toi.no.