Redaktør: Transportøkonomisk institutt

Oppslagsverk om transport, miljø og klima

Transportsektoren er en stor bidragsyter til miljø- og klimaproblemer. Sektoren har også store problemer med å redusere utslippene i henhold til målene. Tiltakskatalog.no gir oversikt over en rekke miljø- og klimatiltak som kan benyttes for å begrense negative virkninger av vegtrafikken i byer og tettsteder.

Tiltaksbeskrivelsene er basert på forskning, og oppdateres med jevne mellomrom. I katalogen finner du også linker til andre miljø- og transportrelaterte informasjonskilder (miljøfakta, lovverk, forskningsinstitusjoner med mer).

Startside - Quiz-1.jpg
Tiltakskatalog.no har laget en mytequis om transport og miljø. Test deg selv (8 spørsmål).

Tiltakskatalog.no et samarbeid mellom de viktigste forskningsmiljøene på feltet og Statens vegvesen. Transportøkonomisk institutt har redaktøransvaret. Statens vegvesen er den største finansielle bidragsyteren.

Tre av de nye tiltakene i katalogen vinteren 2015/2016 gjelder sykling:

1) Vi presenterer nasjonale og internasjonale erfaringer med sykkelgater og hvordan man best kan tilrettelegge for slike gater

2) Vi vurderer hvordan sykkelandelen kan økes gjennom effektiv og sikker sykkelparkering ved holdeplasser og stasjoner og

3) hvordan elsykler kan bidra til å få flere til å sykle, også i områder med store høydeforskjeller og/eller der det blåser mye. 

Vi vil i 2015 også arbeide med å forbedre funksjonaliteten, både når det gjelder struktur og søkemuligheter. For å gjøre nettstedet bedre er vi avhengig av tilbakemelding deg som bruker katalogen. Send en tilbakemelding til ha@toi.no.